Wie zijn wij?

youth outreach 1930s
Een kort overzicht van de AOMDA België

In 1923 kwam een groep Amerikaanse burgers, wonende in Brussel en Antwerpen, samen om de “American Overseas Memorial Day Association” in België op te richten. Op woensdag 30 mei hielden deze gewone burgers in de Methodist Episcopal Mission (Bisschoppelijk Methodist Gezantschap) in Brussel hun eerste Herdenkingsdag Ceremonie. De volgende zondag, op 3 juni, voerden zij de eerste Herdenkingsdag Ceremonie uit op de Flanders Field begraafplaats. 

 Van dit nederig begin is de aard en de omvang van AOMDA België geëvolueerd in de afgelopen decennia. Na de Tweede Wereldoorlog begon AOMDA België met Herdenkingsdag Ceremonies te houden op de “Ardennes en Henri-Chapelle Amerikaanse begraafplaatsen” in navolging van de ceremonie op Flanders Field. De opdracht van AOMDA België breidde zich ook uit tot het huldigen en het bewaren van geïsoleerde graven van Amerikanen, begraven buiten deze begraafplaatsen. We begonnen ook deel te nemen aan jeugdprogramma’s om de fakkel van herdenking door te geven aan de volgende generatie. Onze nieuwste evolutie was de lancering van de “Bewaarders van de Herinnering” in 2017.

 Niet alleen de opdracht van AOMDA evolueerde, zo ook zijn organisatie. Reeds vanaf de eerste herdenking op Flanders Field begonnen de Belgen een actieve rol op te nemen in AOMDA. De Amerikaanse ambassade in het Koninkrijk België heeft vanaf het begin meegedaan met AOMDA België. We hebben voortdurend een krachtige steun gekregen van alle plaatselijke gemeen- schappen, waar de drie Amerikaanse begraafplaatsen en de geïsoleerde graven gelokaliseerd zijn. De strijdkrachten van Verenigde Staten van Amerika en van het Koninkrijk België hebben beiden deelgenomen aan de herdenkingen en bieden onschatbare hulp om onze opdracht te bereiken.

Vandaag is AOMDA België een privaat-publiek partnerschap, waarvan de AOMDA Stichting een drijvende kracht is. De opdracht en de werkzaamheden van de AOMDA Stichting in de voorbije negentig jaar zijn zo diep geworteld in België dat de Vlaamse regering de Herdenkingsdag officieel erkend heeft als een deel van het immaterieel cultureel erfgoed van België. We helpen Amerika. We helpen België. Wij helpen om de trans-Atlantische alliantie te behouden, die onze vrijheid vandaag waarborgt.

 (Houd er rekening mee dat AOMDA België, noch de AOMDA Stichting  gekoppeld zijn met AOMDA in Frankrijk. Hoewel we dezelfde naam delen, hebben de twee organisaties zeer verschillende oorsprongen, institutionele structuren, en werkzaamheden.)