Registreer en blijf verbonden

Registreer nu en blijf verbonden met de American Battle Monuments Foundation. Door te registreren, kan u artikelen, foto’s en andere details toevoegen aan de Erefiche van elke gesneuvelde die vermeld is in deze website, of kunt u één van zijn ‘Bewaarders van de Herinnering’ worden. Ook blijft u op de hoogte van komende evenementen en van uw giften aan de American Overseas Memorial Day Association Foundation Belgium.