Flanders Field Amerikaanse Begraafplaats

hero image for flanders field cemetery

De Amerikaanse begraafplaats Flanders Field is de laatste rustplaats van 368 Amerikaanse militairen. Op 21 van deze graven staat, naast de Davidster, de tekst "Hier rust in geëerde glorie een kameraad gekend door God alleen.” Op een muur binnenin de kapel staan de namen van 43 Amerikaanse militairen die in een onbekend graf rusten. De soldaten dienden in vier Amerikaanse legerafdelingen die tijdens de Eerste Wereldoorlog in België vochten: De 27ste "New York” divisie, de 30ste "Old Hickory” Divisie uit Tennessee, de 37ste "Buckeye” Divisie uit Ohio en de 91ste "Wild West” Divisie waarvan de soldaten kwamen uit California, Idaho, Montana, Nevada, Oregon, Utah, Washington en Wyoming. De begraafplaats bevat ook de graven van zeven vliegeniers. De Flanders Field American Cemetery is een slagveld begraafplaats. Dit betekent dat het is gelegen op een voormalig slagveld: op de grond waar de begraafplaats staat leed de 91ste Divisie veel verliezen om het beboste gebied, genaamd "Spitaals Bosschen", in het oosten te beschermen. Het is ook de kleinste Amerikaanse militaire begraafplaats in Europa.

Het Koninkrijk België stelde voor eeuwig de site van de Flanders Field American Cemetery ter beschikking van de Verenigde Staten van Amerika. De American Battle Monuments Commission (ABMC), een agentschap van de regering van de Verenigde Staten, beheert en onderhoudt deze begraafplaats.

Zoek een gesneuvelde hier begraven: