Het Price of Freedom Award

POFA Banner
Doe mee aan de Price of Freedom Award
Jongeren tussen 11 en 18 jaar krijgen de AOMDA Foundation's Price of Freedom Award wanneer zij deelnemen aan een interactieve herdenkingstocht.

AOMDA Belgium levert grote inspanningen om toekomstige generaties actief te betrekken in de bewustmaking van de prijs van onze vrijheid. Waar je ook bent in de wereld, onderstaande gegevens kunnen je helpen om de fakkel van de herdenking door te geven aan de volgende generatie.

Om de AOMDA Foundation's Price of Freedom Award te verdienen moet je aan een aantal voorwaarden voldoen om te leren:

 • over de geschiedenis van WOI en WOII in België 
 • over de soldaten die sneuvelden in beide oorlogen
 • over hoe het dagelijks leven was tijdens de oorlog en de weerslag van de oorlog op hun families
 • waarom bondgenootschappen zo belangrijk zijn
 • waarom het na-oorlogs herstel van de relaties met vroegere vijanden zo belangrijk is
 • waarom vrijwilligers onze vrijheid vandaag nastreven
 • waarom wij onze gesneuvelden zouden moeten herdenken

Wie kan de Price of Freedom Award verdienen?

Iedere jongere tussen 11 en 18 jaar. Omwille van geografische redenen verschillen de voorwaarden om deze prijs te verdienen. Zie hierna de verschillende voorwaarden voor jongeren in België of omgeving en in Amerika.

De prijs kan verdiend worden door jongeren van iedere nationaliteit. Sinds zijn bestaan hebben duizenden jongeren deze prijs behaald in België en in de Verenigde Staten.

De prijs kan zowel individueel als in groep verdiend worden. In België hebben meerdere leerkrachten de vereiste thema's van de Price of Freedom Award in hun leerplan opgenomen om zodoende verder onderzoek en bewustwording te stimuleren. Ook jeugdbewegingen kunnen hieraan meewerken als een bijzonder project in de maand voorafgaand aan Memorial Day. Ouders kunnen de Price of Freedom Award thuis aanwenden om hun kinderen te onderwijzen. En iedere jongere kan kiezen om de Award zelf te verdienen.   

Hoe verdien je de Price of Freedom Award?

Je begint best met contact op te nemen met ons en ons mee te delen of je als individu of als groep aan de prijs wil werken. Wij sturen je dan nadere gegevens en richtlijnen in functie van jou plan om de prijs te verdienen. Noteer dat wij jou inspanningen slechts erkennen, wanneer jij, je klas of je jeugdbeweging er pas begint aan te werken nadat je onze richtlijnen hebt ontvangen.

Zie voor een beknopt overzicht van de vereiste voorwaarden volgende info (voorlopig alleen beschikbaar in 't Engels):

 • Requirements for youth living in or near Belgium
 • Requirements for youth living in America

Here are some resources that will help you meet these requirements:

 • Museums and Monuments in Belgium
 • Research Resources
 • For youths living in Belgium, tips for meeting the mandatory requirements
 • Allied and German military cemeteries in Belgium
 • Hiking and Biking Routes in Belgium