Onze Missie

Mission Banner 2
Gedenken ☆ Behouden ☆ Bestendigen

De missie van de “American Overseas Memorial Day Association Belgium” is het bestendigen van de herinnering aan de leden van de Amerikaanse strijdkrachten, gestorven in de verdediging van de vrijheid en in België begraven. De vereniging betracht deze missie te realiseren doorheen haar drie hoofdactiviteiten:

  • Het organiseren en het leiden van Memorial Day ceremonies op de Ardennes American Cemetery, de Henri-Chapelle American Cemetery en de Flanders Field American Cemetery.
  • Het herdenken en het behouden van de rustplaatsen van de Amerikaanse militairen, begraven in geïsoleerde graven buiten deze drie begraafplaatsen in België.
  • Het ijveren naar jeugdbetrokkenheid en het promoten van projecten en activiteiten om de herinnering aan de Amerikaanse strijdkrachten die in de verdediging van de vrijheid zijn gestorven, blijvend te houden.