Henri-Chapelle Amerikaanse Begraafplaats

hero image for henri chapelle cemetery

De Amerikaanse begraafplaats te Henri-Chapelle is de laatste rustplaats van 7.992 militairen.

Zij kwamen uit 49 Staten, alsook uit het District Colombia, Panama en het Verenigd Koninkrijk. Er zijn 38 plaatsen waar twee broers zij aan zijn rusten en één plaats waar drie broers naast elkaar begraven liggen. 94 graven dragen een kruis waarop staat: "Hier rust in geëerde glorie een kameraad, enkel gekend door god.” Op de zuilengalerij langs waar men de begraafplaats betreedt, staan de namen van 450 militairen, wiens lichamen nooit werden terug gevonden. Het Seals of the States and Territories of the United States is eveneens tentoon gesteld.

Op 12 december 1944 werden de gronden waar deze begraafplaats werd ingericht, bevrijd door de 1ste Amerikaanse divisie. Vijf dagen later werd hier een begraafplaats gemaakt door de Amerikaanse Dienst voor de registratie der graven. Op het einde van de oorlog waren hier 17.000 Amerikaanse en 10.600 Duitse soldaten begraven. In 1946 werden de lichamen van de Duitse soldaten overgebracht naar het Duits Militair kerkhof te Lommel. In 1947 werden de meeste lichamen van de Amerikaanse militairen naar de Verenigde Staten gerepatrieerd. Voor de lichamen die achter bleven werd in 1948 deze site uitgekozen als permanente Amerikaanse militaire begraafplaats. De bouw ervan werd in 1960 beëindigd.

Het merendeel van de militairen hier begraven is gesneuveld tijdens de Amerikaanse opmars naar Duitsland in 1944-1945. Meer bepaald tijdens de slag om het Hürtgenwald te Aken en tijdens de opmars naar het Ruhrgebied. De begraafplaats is tevens de laatste rustplaats voor honderden militairen gesneuveld in België en Nederland tijdens de operatie "Market Garden” in september 1944 en in de slag om de Ardennen van december 1944 tot januari 1945. Het is tevens de laatste rustplaats voor 420 militairen van de Luchtmacht. Tevens zijn hier 7 slachtoffers van het "Wereth 11” bloedbad begraven, alsook verschillende slachtoffers van het "Malmedy” bloedbad en 1 lid van de “Band of Brothers”.

Het Koninkrijk België stelde voor eeuwig de site van de Henri-Chapelle American Cemetery ter beschikking van de Verenigde Staten van Amerika. De American Battle Monuments Commission (ABMC), een agentschap van de regering van de Verenigde Staten, beheert en onderhoudt deze begraafplaats.

Zoek een gesneuvelde hier begraven: